Gå til innhold

2019/479 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet har avslått klagers krav om dekning av sakskostnader. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:29.07.2019
Avsluttet:04.11.2019
Status:Avgjort