Gå til innhold

2019/533 Stiftelsen Hulderhaugen

Klager/part:Stiftelsen Hulderhaugen
Saksdokument:2019 0533 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets avslag på søknad om opphevelse av stiftelsen.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:27.08.2019
Avsluttet:17.12.2019
Status:Avgjort