Gå til innhold

2019/615 Ragnar Swift

Klager/part:Ragnar Swift
Saksdokument:2019 0615 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Klager påklaget Stiftelsestilsynets vedtak om å godkjenne vedtektsendringer i stiftelsen. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:07.10.2019
Avsluttet:17.12.2019
Status:Avgjort