Gå til innhold

2019/616 Anne Marta og John Trondsens legat

Klager/part:Anne Marta og John Trondsens legat
Saksdokument:2019 0616 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet hadde avslått stiftelsens søknad om å oppheve stiftelsen. Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og tillot opphevelse av stiftelsen på bakgrunn av liten kapital.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:07.10.2019
Avsluttet:17.12.2019
Status:Avgjort