Gå til innhold

2019/617 Grosserer H. Parr Samuelson og hustru Johanne Birgitte (Gitta) født Frølich's legat

Klager/part:Grosserer H. Parr Samuelson og hustru Johanne Birgitte (Gitta) født Frølich's legat
Saksdokument:2019 0617 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet avslo klagers søknad om å oppheve stiftelsen. Stiftelsesklagenemnda opphevet Stiftelsestilsynets vedtak og tillot opphevelse på bakgrunn av stiftelsens lave kapital.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:07.10.2019
Avsluttet:17.12.2019
Status:Avgjort