Gå til innhold

2019/643 Skipsfører Karl Johan og Janne Kristin Rosenvolds Hjelpefond

Klager/part:Skipsfører Karl Johan og Janne Kristin Rosenvolds Hjelpefond
Saksdokument:2019 0643 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Oppdeling av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Klager har søkt om oppdeling av stiftelsen. Stiftelsestilsynet har avslått søknaden og klager har påklaget vedtaket. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:25.10.2019
Avsluttet:17.12.2019
Status:Avgjort