Gå til innhold

2019/653 Trondheim kommune sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier m.fl.

Klager/part:Trondheim kommune sosiallegat til økonomisk vanskeligstilte enslige og familier m.fl.
Saksdokument:2019 0653 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Sammenslåing av stiftelser
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt Stiftelsestilsynets vedtak om å avslå søknad om sammenslåing av 14 stiftelser. Stiftelsestilsynet hadde i sitt vedtak avslått styrenes søknad om sammenslåing under henvisning til at stiftelsene ikke har «i det vesentlige likeartet formål», jf. stiftelsesloven § 45 annet ledd bokstav b), og at omdanningsvilkårene i stiftelsesloven § 46 første ledd ikke er oppfylt. Stiftelsesklagenemnda kom til at 8 av stiftelsene kunne slå seg sammen.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:07.11.2019
Avsluttet:25.02.2020
Status:Avgjort