Gå til innhold

2019/653 Trondheim kommune sosialleat til økopnomisk vanskeligstilte enslige og familier m.fl.

Klager/part:Trondheim kommune sosialleat til økopnomisk vanskeligstilte enslige og familier m.fl.
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Sammenslåing av stiftelser
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:07.11.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet