2019/655 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2019 0655 3 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert Rett
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Kravstiller ble tilkjent sakskostnader.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 08.11.2019
Avsluttet: 17.12.2019
Status: Avgjort