Gå til innhold

2019/655 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2019 0655 3 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert Rett
Avgjørelse:Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Kravstiller ble tilkjent sakskostnader.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:08.11.2019
Avsluttet:17.12.2019
Status:Avgjort