Gå til innhold

2019/657 Anonym

Klager/part:Anonym
Saksdokument:2019 0657 Klagenemndas Avgjørelse Anonymisert
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsestilsynet hadde avvist klagers søknad om opphevelse av forbud mot salg og utparsellering av eiendom på bakgrunn av at en annen pretenderte å ha rettigheter til eiendommen. Stiftelsesklagenemnda kom til at det ikke var anledning til å avvise søknaden og sendte saken tilbake til Stiftelsestilsynet for realitetsbehandling.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:11.11.2019
Avsluttet:14.01.2020
Status:Avgjort