Gå til innhold

2019/666 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Omdanning av annet enn stiftelser (særeier, testamentariske disp. osv.)
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:KARS
Registrert inn:22.11.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet