2019/666 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2019 666 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om å avslå søknad om opphevelse av en urådighetsklausul på eiendommen.
Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 22.11.2019
Avsluttet: 13.02.2020
Status: Avgjort