Gå til innhold

2019/666 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2019 666 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Omdanning av annet enn stiftelser (særeier, testamentariske disp. osv.)
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak om å avslå søknad om opphevelse av en urådighetsklausul på eiendommen.
Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:22.11.2019
Avsluttet:13.02.2020
Status:Avgjort