Gå til innhold

2019/680 Bergen Røde Kors

Klager/part:Bergen Røde Kors
Saksdokument:2019 0680 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder:Sammenslåing av stiftelser
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjelder Stiftelsestilsynets vedtak om å avslå søknad om sammenslåing av 10 stiftelser som alle er forvaltet av Bergen Røde Kors. Stiftelsestilsynet avslo søknaden. Stiftelsesklagenemnda omgjorde delvis vedtaket etter klage fra stiftelsene.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:04.12.2019
Avsluttet:14.02.2020
Status:Avgjort