Gå til innhold

2019/695 Kemneren i X

Klager/part:Kemneren i X
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Sperring av erstatningsbeløp
Regelverk:Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:10.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet