Gå til innhold

2019/716 Kongsvinger kommune/Kongsvinger boligstiftelse

Klager/part:Kongsvinger kommune/Kongsvinger boligstiftelse
Saksdokument:2019 0716 6 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Opphevelse av stiftelse
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Kongsvinger boligstiftelse/Kongsvinger kommune har søkt Stiftelsestilsynet om å få slettet stiftelsen på bakgrunn av at den ikke oppfyller kravene til en stiftelse. Begjæringen ble avslått av Stiftelsestilsynet.
Saksbehandler:SULE
Registrert inn:16.12.2019
Avsluttet:27.04.2020
Status:Avgjort