Gå til innhold

2019/716 Kongsvinger kommune/Kongsvinger boligstiftelse

Klager/part: Kongsvinger kommune/Kongsvinger boligstiftelse
Saksdokument: 2019 0716 6 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Kongsvinger boligstiftelse/Kongsvinger kommune har søkt Stiftelsestilsynet om å få slettet stiftelsen på bakgrunn av at den ikke oppfyller kravene til en stiftelse. Begjæringen ble avslått av Stiftelsestilsynet.
Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 16.12.2019
Avsluttet: 27.04.2020
Status: Avgjort