Gå til innhold

2019/718 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder:Oppnevning av settestyre
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:ALBS
Registrert inn:19.12.2019
Avsluttet:
Status:Innkommet