Gå til innhold

2019/746 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2019 0746 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler:SULE
Registrert inn:23.12.2019
Avsluttet:20.03.2020
Status:Avgjort