2019/746 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2019 0746 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: SULE
Registrert inn: 23.12.2019
Avsluttet: 20.03.2020
Status: Avgjort