Gå til innhold

2020/0212 Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi

Klager/part:Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi
Saksdokument:2020 0212 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Klagen tas til følge
Saken gjelder:Omdanning av vedtekter
Regelverk:Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler:JOHJ
Registrert inn:06.03.2020
Avsluttet:18.06.2020
Status:Avgjort