Gå til innhold

2020/0212 Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi

Klager/part: Stiftelsen til fremme av norsk apotekfarmasi
Saksdokument: 2020 0212 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 06.03.2020
Avsluttet: 18.06.2020
Status: Avgjort