Gå til innhold

2020/248 Kontoret for voldsoffererstatning

Klager/part:Kontoret for voldsoffererstatning
Saksdokument:2020 248
Avgjørelse:Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder:Klage over avvisningsvedtak
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler:JOHJ
Registrert inn:17.03.2020
Avsluttet:27.04.2020
Status:Avgjort