Gå til innhold

2020/262 Prof Kreybergs fond for eksperimentell patologi

Klager/part: Prof Kreybergs fond for eksperimentell patologi
Saksdokument: 2020 0262 4 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 27.03.2020
Avsluttet: 18.06.2020
Status: Avgjort