Gå til innhold

2020/289 Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT

Klager/part: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 03.04.2020
Avsluttet: 07.07.2020
Status: Avgjort