Gå til innhold

2020/289 Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT

Klager/part: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse Sak 2020 289
Avgjørelse: Klagen tas delvis til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynets vedtak 7. november 2019 der klagers søknad om vedtektsendring ble avslått og Stiftelsestilsynet endret stiftelsens opprettere i Stiftelsesregisteret. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt avslaget på vedtaktsendring, men opphevet endring av stiftelsens opprettere.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 03.04.2020
Avsluttet: 07.07.2020
Status: Avgjort