Gå til innhold

2020/417 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 18.11.2020
Avsluttet: 01.02.2021
Status: Avgjort