Gå til innhold

2020/536 Mental Helse Trøndelag

Klager/part: Mental Helse Trøndelag
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 23.06.2020
Avsluttet: 18.09.2020
Status: Avgjort