Gå til innhold

2020/624 Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT

Klager/part: Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvkling KBT
Saksdokument:
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 05.08.2020
Avsluttet: 22.09.2020
Status: Avgjort