Gå til innhold

2020/75 Anonymisert

Klager/part:Anonymisert
Saksdokument:2020 0075 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse:Krav om sakskostnader tas delvis til følge
Saken gjelder:Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk:Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler:SULE
Registrert inn:21.01.2020
Avsluttet:19.03.2020
Status:Avgjort