2020/812 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 20.10.2020
Avsluttet: 14.12.2020
Status: Trukket