Gå til innhold

2020/914 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 13.11.2020
Avsluttet: 07.12.2020
Status: Avgjort