2021/1376 Abraham Odfjells Stiftelse

Klager/part: Abraham Odfjells Stiftelse
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 01.09.2021
Avsluttet: 03.11.2021
Status: Avgjort