Gå til innhold

2021/1493 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Sperring av erstatningsbeløp
Regelverk: Lov om fordringshavernes dekningsrett (dekningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 16.09.2021
Avsluttet: 03.11.2021
Status: Avgjort