2021/1679 Den Frie Evangeliske Forsamling Menigheten

Klager/part: Den Frie Evangeliske Forsamling Menigheten
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 09.10.2021
Avsluttet: 28.03.2022
Status: Avgjort