Gå til innhold

2021/346 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 15.02.2021
Avsluttet: 23.06.2021
Status: Avgjort