Gå til innhold

2021/346 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: Stiftelsesklagenemndas Avgjørelse 2021 346 Anonymisert
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynets vedtak 28. februar 2020 om å godkjenne søknad om vedtektsendringer i Stiftelsen Kong Oscars Minde. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 15.02.2021
Avsluttet: 23.06.2021
Status: Avgjort