Gå til innhold

2021/384 Stiftelsen Tinden Handelsted

Klager/part: Stiftelsen Tinden Handelsted
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 384
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynets vedtak 15. desember 2020 der klagers klage 25. november 2020 ble avvist. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 19.02.2021
Avsluttet: 29.03.2021
Status: Avgjort