Gå til innhold

2021/384 Stiftelsen Tinden Handelsted

Klager/part: Stiftelsen Tinden Handelsted
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 19.02.2021
Avsluttet: 29.03.2021
Status: Avgjort