Gå til innhold

2021/543 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt spørsmål om gyldighet av en stiftelse sine registrerte vedtekter. Stiftelsesklagenemnda kom, i likhet med Stiftelsestilsynet, til at de registrerte vedtektene var i samsvar med opprettelsesdokumentet og stiftelsesloven.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 15.03.2021
Avsluttet: 23.06.2021
Status: Avgjort