Gå til innhold

2021/720 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier, testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 22.04.2021
Avsluttet: 05.07.2021
Status: Avgjort