2021/0720 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 720 Anonymisert Versjon
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynets vedtak 29. januar 2021 om å avvise klagers søknad om oppheving av urådighetsklausul. Stiftelsesklagenemnda opprettholdt Stiftelsestilsynets vedtak.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 22.04.2021
Avsluttet: 05.07.2021
Status: Avgjort