Gå til innhold

2021/0746 Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem

Klager/part: Stiftelsen Ulvsnesøy skolehjem
Saksdokument: Klagenemndas Avgjørelse 2021 746
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynets vedtak 5. mars 2021 der klagers søknad om oppheving av stiftelsen ble avslått. Stiftelsesklagenemnda kom frem til at vilkårene for omdanning i stiftelsesloven § 46 første ledd ikke var oppfylt. Stiftelsestilsynets vedtak 5. mars 2021 ble opprettholdt.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 23.04.2021
Avsluttet: 16.09.2021
Status: Avgjort