Gå til innhold

2021/0805 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2021 805 Klagenemndas Avgjørelse.docx
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Nedsettelse av honorar
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saken gjaldt klage på Stiftelsestilsynets vedtak 18. mars 2021 om nedsetting og tilbakebetaling av styregodtgjørelse. Stiftelsesklagenemnda kom frem til at vilkårene i stiftelsesloven § 40 ikke var oppfylt, og opphevet Stiftelsestilsynets vedtak av 18. mars 2021.
Saksbehandler: JOHJ
Registrert inn: 04.05.2021
Avsluttet: 16.09.2021
Status: Avgjort