Gå til innhold

2022/0797 Thomas Angells Stiftelser og Waisenhusstiftelsen i Trondheim

Klager/part: Thomas Angells Stiftelser og Waisenhusstiftelsen i Trondheim
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Sammenslåing av stiftelser
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 18.05.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet