2022/0904 Anton og Aaslaug Areskaus stiftelse

Klager/part: Anton og Aaslaug Areskaus stiftelse
Saksdokument: 2022 0904 6 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 09.06.2022
Avsluttet: 21.09.2022
Status: Avgjort