Gå til innhold

2022/0904 Anton og Aaslaug Areskaus stiftelse

Klager/part: Anton og Aaslaug Areskaus stiftelse
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 09.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet