2022/0906 Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ Stiftelsen Krokeide

Klager/part: Landsforeningen for hjerte- og lungesyke/ Stiftelsen Krokeide
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Saken gjelder: Omdanning av vedtekter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 10.06.2022
Avsluttet: 08.09.2022
Status: Trukket