2022/0915 Nordr Norge AS og anonymisert

Klager/part: Nordr Norge AS og anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Omdanning av annet enn stiftelser (særeier - testamentariske disp. osv.)
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 15.06.2022
Avsluttet: 21.09.2022
Status: Avgjort