2022/0925 Henning Brath

Klager/part: Henning Brath
Saksdokument: 2022 0925 3 Klagenemndas Avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 17.06.2022
Avsluttet: 21.09.2022
Status: Avgjort