Gå til innhold

2022/0925 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 17.06.2022
Avsluttet:
Status: Innkommet