2022/1020 Tabernaklet Omsorgsboliger Stiftelsen

Klager/part: Tabernaklet Omsorgsboliger Stiftelsen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 14.07.2022
Avsluttet: 21.12.2022
Status: Avgjort