2022/1585 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2022 1585 2 Sladdet
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 04.11.2022
Avsluttet: 28.11.2022
Status: Avgjort