2022/1626 Anonymisert

Klager/part: Anonymisert
Saksdokument: 2022 1626
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: ALBS
Registrert inn: 15.11.2022
Avsluttet: 20.12.2022
Status: Avgjort