2024/0308 Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder

Klager/part: Dagny Herlofson Hansens legat for fysisk handicappede bosatt i Aust-Agder
Saksdokument:
Avgjørelse: Krav om sakskostnader tas delvis til følge
Saken gjelder: Krav om dekning av sakskostnader
Regelverk: Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven)

Sammendrag

Saksbehandler: KARS
Registrert inn: 28.02.2024
Avsluttet: 20.03.2024
Status: Avgjort