2023/1154 Åmot familie-og sosiallegat

Klager/part: Åmot familie-og sosiallegat
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas til følge
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 12.12.2023
Avsluttet: 06.02.2024
Status: Avgjort