2024/587 Naaf Oslo Fylkeslag Legat

Klager/part: Naaf Oslo Fylkeslag Legat
Saksdokument:
Avgjørelse: Trukket
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 17.04.2024
Avsluttet: 21.05.2024
Status: Avgjort