2024/598 Bjørgene boligstiftelse

Klager/part: Bjørgene boligstiftelse
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 18.04.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet