2024/603 Sanitetsforeningens stiftelse Grefsen

Klager/part: Sanitetsforeningens stiftelse Grefsen
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Klage over avvisningsvedtak
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 22.04.2024
Avsluttet: 29.05.2024
Status: Avgjort