2024/757 Boligstiftelsen i Trondheim

Klager/part: Boligstiftelsen i Trondheim
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Opphevelse av stiftelse
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 10.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet