2024/816 Ringerike Boligstiftelse

Klager/part: Ringerike Boligstiftelse
Saksdokument:
Avgjørelse:
Saken gjelder: Klage på vedtak om avslag på søknad om endring av registrerte opplysninger om oppretter
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: JOAS
Registrert inn: 23.05.2024
Avsluttet:
Status: Innkommet