2023/0206 Terje Østmoe og Ivar J. Wallin

Klager/part: Terje Østmoe og Ivar J. Wallin
Saksdokument: Klagenemndas avgjørelse
Avgjørelse: Klagen tas ikke til følge
Saken gjelder: Oppnevning av settestyre
Regelverk: Lov om stiftelser (stiftelsesloven)

Sammendrag

Saksbehandler: PIHY
Registrert inn: 21.03.2023
Avsluttet: 19.06.2023
Status: Avgjort